triada

Metodika

Pro dosažení vymezeného cíle jsme zvolili jako dominantní hledisko tvorbu mozaiky místo obvyklého kaleidoskopu. K tomu účelu byla navržena myšlenková mapa, která vytváří logicko-pojmovou síť, do níž budeme vyplňovat jednotlivé příspěvky aktivních účastníků TRIÁDY 2018.

Cíle

Vytvořit IDEU (etalon) pro sebe vládu i řízení sociálních systémů, který by jako společný vnímala většina skupin, usilující o zlepšení podmínek života svých členů i života společnosti. Společný cíl (idea, etalon) se má stát východiskem pro spolupráci jednotlivců i skupin vedoucí ke zlepšení kvality života.

Scroll to Top