Cíle

Vytvořit IDEU (etalon) pro sebe vládu i řízení sociálních systémů, který by jako společný vnímala většina skupin, usilující o zlepšení podmínek života svých členů i života společnosti. Společný cíl (idea, etalon) se má stát východiskem pro spolupráci jednotlivců i skupin vedoucí ke zlepšení kvality života.