Příčiny současné situace

Historie

Význam změn historie pro kvalitu života populace na území České a Slovenské republiky Dle současných vědeckých poznatků jsou nositelem původní bělošské kultury Slované. Díky KOB (Koncepci obecné bezpečnosti) je zřejmé, že změna historie je významným prvkem globálního řízení společnosti. Významnou hodnotou kvality života je pravé sebevědomí, které je postaveno na žití v pravdě. Významnou podporou …

Historie Read More »

Změny jazyka

Význam změn jazyka pro zvýšení kvality života Původním společným jazykem bělochů byla nějaká forma Staroslověnštiny. Tento jazyk, jeho jednotlivá slova a slovní spojení vyvolávali v mysli jeho uživatelů obrazy, které přesně odpovídali realitě, kterou těmito slovy sdělovali. Měli soulad zvuku, grafické podoby a obsahu tj. obrazu, který vyvolávali z podvědomí. Tyto obrazy byly v souladu …

Změny jazyka Read More »

Kaly Juga

Jaký byl vývojový úkol pro lidstvo v době Kaly Jugy a v první etapě po ní Védské pojetí času (Dle zákonů Manu a Mahábhárata), stejně jako u starých Egypťanů a Mayů, bylo cyklické. Staré sanskrtské texty nám říkají, že kromě cyklu den / noc a ročních cyklů, existují další časové cykly známé jako Jugy nebo cykly světových věků. Cyklus trvá …

Kaly Juga Read More »

Scroll to Top